Krever helhetlig trafikkplan for Gamle Oslo

Venstres bystyregruppe ber byrådet utarbeide en helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo. Formålet er å redusere biltrafikken, skjerming av boligområder, øke kollektivandelen, og bedre fremkommelighet for syklende og gående.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ronny Fagereng

Foto: Reidar Lerdal

– Samferdselsbyråden sover bak rattet. Gamle Oslo er i en omfattende transformasjon med økt trafikk og utbygging i Bjørvika, Kværnerdalen og Ensjøbyen, og byråden har ingen helhetlig plan for trafikkavvikling. Vi har derfor bedt byråden utarbeide en trafikkplan i nær dialog med lokale politikere og vel-/ og beboerforeninger i Gamle Oslo, sier Ronny Fagereng (V), 1. kandidat for Gamle Oslo Venstre.

Helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo skal ta utgangspunkt i formålene som fremkommer av hovedrapporten «Miljøbyen Gamle Oslo» og i rapporten «Miljøby — bærekraftig byutvikling og bedre levekår i Gamle Oslo — strategier og tiltak».

– Planens hovedmål skal være å prioritere nærmiljøet for bydelens beboere, syklende og lokale næringsdrivende, sier Ronny Fagereng (V). Gjennomfartstrafikk må ledes fra lokalveinettet og over til hovedveinettet.

Planen skal ha en samlet oversikt over trafikksaneringstiltak som kan ha en positiv effekt, bl.a. tiltak som innebærer stenging av gater med bom, enveisregulering, nedsatt fartsgrense, fartshumper og innsnevringer.

Planen må omfatte både permanente løsninger samt tidsbegrensede og midlertidige løsninger.

– Vi har også bedt byrådet vurdere å etablere en politisk styringsgruppe som løpende vurderer sammenhengen mellom byutvikling, trafikk og miljøeffekter i Gamle Oslo i byggeperioden, avslutter Ronny Fagereng (V).


Les brevet fra Venstres bystyregruppe til byrådet her
.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**