Styremøte 21. mai 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede fra styret: Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Anne-Karin F Pettersen, Stein Enger, Johan Aksel Ekhaugen, Berit Caroline Haaland

Referent: Anne-Karin

Saksliste:
42. Godkjenning av protokoll fra møte 19. april
Skrivefeil rettes i nest siste setning i sak 38
Protokollen fra møtet 19.4 ble godkjent.:

43. Felles uttalelse om Rygge militære flyplass
Leder gjennomgikk svaret til arbeidstakerorganisasjonene ved Rygge flystasjon. Svaret er utarbeidet av en gruppe med representanter for fylkeslaget og lokallagene Moss, Rygge og Råde. Endelig svar legges ved referatet. Styret foretok noen endringer. Leder får videre fullmakt til evt. å gjøre redaksjonelle endringer ifm møtet med lokallagslederne i Moss, Rygge og Råde.

44. Innspill til landsstyremøtet 9.-10. juni
Østfold Venstre vil at ugifter som fylkeslaget har ifm møter i landsstyret, skal påbeløpe VHO. Østfold Venstre ber om at generalsekretæren tar hensyn til dette i utarbeidelsen av budsjett.

45. Møteplan for høsten 2007
Styremøte onsdag 13. juni kl. 18.00 i Moss
Johan Aksel vurderer mulighetene for et
sommermøte/sosialt samvær lørdag 16. juni.
Styremøte mandag 20. august kl. 18.00 i Moss
Styremøte mandag 17. september kl. 18.00 i Moss
Styremøte mandag 22. oktober kl. 18.00 i Moss
Styremøte mandag26. november kl. 18.00 i Moss

46. Orientering fra valgkamputvalget
Leder for valgkamputvalget tar synspunktet fra styret til etterretning

47. Kandidatsamling i juni
Ulf Trenum (Fredrikstad) og Stener Enger (Sarpsborg) representerer prioriterte kommuner ved kandidatsamlingene 11-12 juni.

48. Venstreskolen 31. mai
Leder minner om påmeldingsfrisen som er satt til 25. mai. Leder vurderer om arrangementet skal avlyses ved få påmeldte

49. Åpne styremøter
Lokallagsledere inviteres til styremøtene

Vi minner om dato for neste styremøte som er onsdag 13. juni kl. 18.00 i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**