Over 60 000 opplendinger blir diskriminert av ny lov

Bjarne Håkon Hanssen har lagt fram forslag om å innføre krav om minstelønn på 200.000 for å kunne gifte seg med en person utenfor EØS-området. Unge Venstre mener inntektskravet diskriminerer dem som er dårligst økonomisk stilt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Forslaget er hårreisende! Bjarne Håkon Hanssen innfører nå et forbud mot at lavtlønte, deltidsarbeidende, studenter og trygdede skal få gifte seg med utlendinger utenfor EØS-området. Inntektskravet på 200.000 kroner er i realiteten ikke et tiltak mot tvangsekteskap, bare en kraftig snikinnskjerping av innvandringspolitikken, sier leder i Oppland Unge Venstre, Christoffer Biong.

Christoffer Biong

Foto: Bjørn Berge

Det er ikke få som rammes av forslaget. I 2005 var det i følge SSB hele 1.444.022 nordmenn over 17 år som hadde inntekt under 200.000 kroner. Over 60 000 av disse bor i Oppland.

– Myndige mennesker må få gifte seg med hvem de vil og når de vil. Staten har ingen rett til å diskriminere ektefeller fra land utenfra EØS-området, sier Biong. Han mener Hanssen har blitt så opptatt av symbolpolitikk i kampen mot tvangsekteskap at han ikke bryr seg om hvorvidt forslagene han legger frem truer folks rett til fri kjærlighet.

Kontaktinformasjon:
Christoffer Biong
leder i Oppland Unge Venstre
Telefon: 97652797
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**