2. Et kreativt og nyskapende Akershus

Næringslivets verdiskaping er grunnlaget for vår velferd. Osloregionen trenger et kreativt og nyskapende næringsliv. Akershus Venstres gründerpolitikk er derfor en solidarisk og fremtidsrettet politikk hvor det overordnede prinsipp er at vi må skape verdier, før vi kan dele dem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kvinne og mann

Småbedriftenes muligheter til verdiskapning er vesentlig for distriktsbosetning, arbeidsmarked og samfunnsutvikling. Akershus Venstre vil ha et sterkt næringsliv, og et næringsliv som tar miljøhensyn.

Akershus Venstre vil:

– arbeide aktivt for å fremme åpenhet, rent spill og klare grenser mellom politikk og næringsliv. Vi vil
– jobbe aktivt for å motvirke korrupsjon og maktkonsentrasjoner
– stimulere til mer dialog og et tettere samarbeid mellom næringslivet og forsknings- og etableringsmiljøene i fylket
– stimulere til dialog og samarbeid om næringsutvikling på tvers av kommunegrensene
– flytte veterinærhøyskolen til Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås
– skape bedre rammebetingelser for næringsvirksomhet basert på kultur, design og opplevelser
– markedsføre lærlingeordningen overfor næringslivet

Teknologi, kabel

– tilrettelegge for effektiv kommunikasjon og samferdsel i regionen
– gi økte midler for å styrke fylkeskommunens arbeid med næring og nyskaping
– styrke markedsføringen av hovedstadsområdet for å tiltrekke flere internasjonale etableringer, investeringer og talenter
– arbeide for at kvinnelige gründere får mest mulig likeverdige forhold som ved vanlig ansettelse med hensyn til blant annet sykelønn og permisjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**