7. Den offentlige helsetjenesten

Helsetjenestene er i hovedsak i dag et statlig ansvar via helseforetakene, men fylkeskommunen må sørge for at helsetjenesten i fylket fungerer etter hensikten ved å stille klare krav til Helseregionene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Tannhelse er fortsatt et fylkeskommunalt ansvar. Akershus Venstre mener tannhelse er en del av et menneskes generelle helsetilstand, og vil legge om politikken i tråd med dette.

Akershus Venstre vil:
– at et nytt sykehus i Helse Øst må lokaliseres slik at det dekker behovene i Follo, nordlige deler av Østfold og Indre Smaalenene
– opprettholde Stensby sykehus
– at den offentlige tannhelsetjenesten skal omfatte alle

Medisin, helse

– at fylkestannlegen må styrkes slik at skolebarn og ungdom blir innkalt til undersøkelse en gang i året
– følge opp folkehelseprosjektet om unge homofile og lesbiskes levevilkår i Akershus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**