Akershus Venstres visjon

Akershus Venstre har vedtatt fylkesprogram for perioden 2007 – 2011. Dette programmet innledes av visjonen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres visjon
Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for miljøet.

Kompass

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Venstre ønsker et åpen og liberalt samfunn, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av sitt nærmiljø.

For Venstre er enkeltmennesket verken klient eller konsument, men først og fremst borger med både plikter og rettigheter. Venstre representerer verken næringsliv, fagbevegelse, profesjonsgrupper eller andre særinteresser. Denne uavhengigheten er en styrke for Venstre, sammenlignet med andre politiske partier.

Natur

Miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring. Venstre vil videreføre sitt tydelige engasjement for at Akershus fylkeskommune skal ta ansvar i en nødvendig global dugnad på dette området. Vi vil legge forholdene til rette for at våre innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv.

Venstres 10 grunnleggende prinsipper

Akershus Venstres fylkesprogram 2007-2011
1. Skole for kunnskap og like muligheter!
2. Et kreativt og nyskapende Akershus
3. Kultur og idrett for alle
4. Det haster med en bedre areal- og miljøpolitikk!
5. Samferdsel
6. Det regionale nivåets oppgaver
7. Den offentlige helsetjenesten
8. Akershus – en region i Europa

Om programmet

Hele programmet som pdf.

Les også Venstres skolepolitiske manifest
(vedtatt på Venstres landsmøte 2007)
og Venstres prinsipprogram
(vedtatt på Venstres landsmøte 2007)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**