Styrk lærerkompetansen

Skal vi forbedre innholdet i skolen — må vi begynne med å styrke læreren. Som et strakstiltak ut over dagens Kunnskapsløft i skolen, har Venstre i Stortinget foreslått en stipendordning for å rekruttere flere lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I følge statistikken fra i fjor, strøk over halvparten av de videregående avgangselevene i Østfold. Det må legges opp et løp for å hindre at dette fortsetter. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen og sette et mål for denne satsningen.

Skal vi forbedre innholdet i skolen — må vi begynne med å styrke læreren. Som et strakstiltak ut over dagens Kunnskapsløft i skolen, har Venstre i Stortinget foreslått en stipendordning for å rekruttere flere lærere. Ordningen skal gi ulike personer som ønsker det, mulighet til å få pedagogisk kompetanse slik at de kan begynne å undervise med sin yrkeserfaring som faglig ballast.

For systematisk å gjøre etter- og videreutdanningsordningene bedre vil Venstre gradvis innføre et kompetanseår for lærere — det vil si en ordning som innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon enten for å ta videre utdannelse, eller for å praktisere i annet arbeid som er relevant for skolen. Venstre vil jobbe for en prøveordning i Østfold.

Venstre vil også kvalitetssikre rådgivingstjenesten. Hver skole bør ha tilgang på tilstrekkelig antall rådgivere med dedikert utdanning til disse formålene. Samspillet mellom skole/utdanningsinstitusjon, lokalsamfunn og arbeidsmarkedet bør prioriteres i arbeidet med å gi god faglig rådgivning. Samtidig skal sosialrådgiverne få styrket kompetanse på tilrettelagt opplæring, emosjonelle og sosiale vansker og samarbeid med øvrig skolehelsetjeneste.

Venstre vil at det hvert år skal arrangeres en fylkeskommunal skolekonferanse for å utvikle kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet i skolene. Her kan politikere, elever, lærere og foresatte bidra sammen.

Sindre Westerlund Mork
1. kandidat
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**