Helse og omsorg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Oppland Venstre vil:
– at den som trenger det mest får mest støtte og tilbud
– at det offentlige hjelpeapparatet samordnes med bare en dør inn til dette
– at det innføres en borgerlønn med en garantert minsteinntekt for alle
– at det innføres støtteordninger for familier med tunge omsorgsoppgaver
– at eldre brukes i samfunnet som en viktig resssurs
– at det i samarbeid med psykiatritjenesten etableres pårørendegrupper for å støtte
pasienter med psykiske vansker
– at den offentlige tannhelsetjenesten utbygges

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**