Kultur og idrett

Kultur er selve grunnlaget for mennesket utvikling som samfunnsborger. Venstre vil ha en kulturpolitikk som både ivaretar det særegne i norsk kultur, samtidig som den tar opp impulser fra andre kulturer og dermed legger grunnlaget for et flerkulturelt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kvinne

Kulturpolitikken må være åpen, preget av demokratiske prosesser med respekt for alle kulturytringer. Idretten har en viktig funksjon for utviklingen barn og unge. Derfor må fylkeskommunen støtte opp om idrettsorganisasjonene.

Oppland Venstre vil:
– styrke og videreutvikle mosjonsidretten og arbeidet for en bedre folkehelse i fylket. Alle kommuner må med i den såkalte Opplandsresepten
– øke satsingen på kulturarven i Oppland gjennom tilrettlegging for publikum og formidling av kunnskap til nye generasjoner
– benytte kulturminner i utviklingen av reiselivet i Oppland
– ha sterkere statlig støtte til sikring og vedlikehold av fredete og vernverdige bygninger
– ha økt fokus på kulturbasert næringsliv med spesiell satsing på festivaler og profesjonell filmproduksjon
– at barn og unges skapertrang stimuleres gjennom kreative miljøer og gi
utviklingsmuligheter til ungdom med spesielle talenter

Piano

– at arbeidsvilkårene for kunstnere bedres og støtte gis til markedsføring av deres kunst
– gå inn for økt satsing på internasjonalt kultursamarbeid og —utveksling for unge aktører og profesjonelle kunstnere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**