Oppland under en global oppvarming

Verden står overfor en global oppvarming, som krever handling både globalt, nasjonalt og lokalt. Også Oppland har et stort ansvar for å bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Disse kommer i sær fra biltransport, oppvarming, fritidsvirksomhet og næringsvirksomhet. Fylket har med sine store biologiske ressurser innen landbruk og skogbruk gode forutsetninger for å redusere klimautslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skiløyper

Oppland Venstre vil:

– at Norge følger opp sine Kyoto-forpliktelser og innen 2020 reduserer klimautslippene med 30%. Fylkeskommunene og kommunene må bidra til dette
– at kommunene i samarbeid fylkeskommunen utarbeider langsiktige klima- og energiplaner. Dette krever samarbeid mellom offentlige organer, næringsliv og den enkelte
– Legge til rette for at den enkelte lettere kan foreta valg og handlinger som bidrar til å redusere klimautslippene
– at det utvikles ulike former for bioenergi, som alternativ til el-kraft og fossil energi.
– at alle kommuner pålegger nybygde boliger og hytter å ha flere oppvarmingskilder
– at de samfunnsmessige konsekvenser og kostnadene ved klimaendringene kartlegges. Oppland er med mange fjelloverganger og et stort vegnett sårbart for raske klimavariasjoner. Det er nødvendig med flere ressurser til økt overvåking og beredskap

Venstres klimakampanje. Logo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**