Primærnæringer og landbruk

Venstre vil undestreke landbrukets store betydning for næringsliv og bosettning i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Flø, Ulstein kommune

Oppland Venstre vil:
at landbruket får rammevilkår som sikrer opprettholdelsen av brukene og bosettingen
at det økologisk landbruket stimuleres gjennom bedre tilskuddsordninger og vegledningsapparat
at forbrukernes ønsker om ren mat, framfor lavere priser tillegges stor vekt
at det i Oppland dyrkes og selges mer av såkalt kortreist mat
at det innen bygdeutvikling og nyskaping satses på kompetansen til kvinner og ungdom
mangfoldet i landbruket knyttet til utvikling av grønn omsorg, naturbasert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**