Sykehus og helsetilbud

Den statlige overtakelsen har ikke bedret sykehustilbudet i Oppland, men svekket dets troverdighet og omdømme. Oppland mener at denne organiseringen også er problematisk på grunn av store geografiske avstander.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Medisin, helse

Venstre vil ha sykehusene under direkte eierskap og styring av den nye fylkeskommunen. Det vil kunne skape bedre oversiktelighet, bringe sykehusene nærmere befolkningen og gi tilbake en folkevalgt styring av disse. Dette innebærer at Sykehuset Innlandet Helseforetak deles i to, en del for henholdsvis Oppland og Hedmark. Samtidig er det viktig med et godt faglig samarbeid mellom sykehusene i de to fylkene

I årene som kommer vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke. Dette gjelder innen eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, attføring og rehabilitering. Oppland må ha gode og likeverdige helsetjenester over hele fylket, lokalsykehus med fødsels- og akutt-tilbud, distriktsmedisinske og distriktspsykiatriske sentra og en sikker ambulansetjeneste. Samarbeidet mellom kommunene

“Vi må få sykehusene tilbake til folkevalg styring.” – Bjørg S. Lien, leder i Oppland Venstre

og sykehusene må styrkes. Psykiatriske tilbud, rusomsorg, forebygging og rehabilitering skal prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**