Somaliere fanget på sosialhjelp” — Venstre ønsker at flere av dem skal starte egen virksomhet!

Aftenposten har et oppslag 23. juli 2007 med ingressen: “Fanget på sosialhjelp,” med henvisning til somaliere i Stange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Senterpartiets Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets Gunn Marit Fjæstad er begge bekymret over at kun 31,7 % av førstegenerasjons somaliere er i arbeid. Venstre deler den bekymringen, men har en annen og mer moderne politikk. Venstre ønsker at flere skal starte egen virksomhet og ser det som ei dør inn til det norske samfunnet og dermed ut av rollen som passiv mottaker av sosialhjelp.

Erik Ringnes Hedmark Venstre

Somalieren Abdi Shire Abdi sier til Aftenposten 23. juli 2007 at han drev butikk i Somalia og at han kan tenke seg å jobbe i butikk her i Norge. Venstre mener det er enda bedre hvis han får litt hjelp til å starte egen butikk. Da kreves kun en person som er god nok i norsk til å betjene kunder og betjene det norske byråkratiet. På denne måten kan også andre familiemedlemmer få arbeid slik vi ofte ser i innvandringsbutikker.

Jeg vet ikke om NAV har nok kompetanse når det gjelder gründere. NAV og det statlige virkemiddelapparatet Innovasjon Norge bør sammen med NAV og eventuelt lokale banker stille kreditt til disposisjon og ellers bistå innvandrere og andre som ønsker å starte egen virksomhet. I dag har å gründere dårlige sosiale rettigheter i forhold til arbeidstakere. Venstre krever samme sosiale rettigheter for gründere og arbeidstakere og ser på dagens regelverk som et hinder for nyskaping.

Erik Ringnes
Leder Hedmark Venstre
1.kandidat til fylkestinget for Venstre i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**