Leserinnlegg: Fem tiltak for en bedre skole

Venstres Christoffer Biong foreslår fem konkrete tiltak for en bedre skole. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fem tiltak for en bedre skole
Hver fjerde videregående elev dropper ut før fullført utdanning. Venstre mener denne utviklingen må møtes med en målrettet satsing på skolen. Her er fem konkrete tiltak for en bedre skole.

Skole

1. Styrk rådgivningstjenesten
For å sikre at alle elever har god kjennskap til ulike utdanningsmuligheter og hva som passer best for dem, er det avgjørende at man får riktig veiledning. Det må stilles strengere faglige krav til rådgivere både på ungdomsskoletrinnet og på videregående.

2. Mer praksis på yrkesfag
Venstre vil ha praksis fra første år på yrkesfag. Det må bli slutt på at alle tvinges gjennom skoleår med vekt på teori før det blir gitt mulighet til praksisplass.

Bok

3. Avskaff dagens eksamensform
Dagens sentralgitte skriftlige eksamen er et hinder for tilpasset opplæring, fordi eksamen på slutten av året blir selve målet for undervisningen. Denne bør derfor erstattes med en mappevurdering der alt det eleven produserer gjennom året samles i en mappe som blir karaktervurdert underveis i forhold til målene i læreplanen. På slutten av året kan mappen bli vurdert av ekstern sensor som erstatning for eksamen.

4. Mer individtilpasset opplæring
Hver elev er forskjellig og har forskjellige metoder for best å tilegne seg kunnskap. Undervisningen må i større grad tilpasses den enkelte elev, og eleven må få innflytelse på utformingen av individuelle arbeidsplaner.

Lærer

5. Bedre lærere
Gode lærere er nøkkelen for en bedre skole med tilpasset opplæring. For å videreutvikle gode lærere, bør alle lærere etter et visst antall år få et kompetanseår for å få faglig påfyll, enten gjennom videre utdannelse eller praktisk arbeid innenfor sitt fag.

Skolen skal først og fremst være et sted for menneskelig utvikling. For Venstre er det avgjørende at hver enkelt elev får en opplæring basert på egne evner, forutsetninger, behov og ønsker. Da vil også frafallet bli mye mindre.

Vennlig hilsen
Christoffer Biong
Leder i Oppland Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**