Grønne menn naturligvis

Venstre ønsker en aktiv naturforvalting. Vi tror borgerne vil få økt forståelse for viktigheten av miljøet dersom det settes inn like store ressurser på miljø og naturforvaltning som på helse og skole skriver Finn-Erik Blakstad, Østfold venstres 4.kandidat til fylkestingvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Man trenger ikke reise til månen for å finne grønne menn. De aller fleste steder i verden har mennesker som arbeider med å forvalte naturen. Disse menneskene har ofte grønn uniform og høy kompetanse på hvordan naturen bør forvaltes. Møter man en grønn mann, skjønner man at man er like ved en viktig naturperle som trenger ekstra oppsyn. Her i landet finnes ingen grønne menn. Tidligere var de fleste her i landet bønder med grønne kjeledresser. Bøndene viste selv best hva som var best for naturen og hadde ansatte til å forvalte naturen. Slik er det ikke lenger. Økonomien i landbruket tillater dessverre ikke ansatte naturforvaltere. Samtidig er store naturresurser blitt vernet på en eller annen måte. Dette betyr at mye av forvaltningsansvaret er flyttet fra grunneier til Fylkesmannen. Problemet er at Fylkesmannen heller ikke har noen grønne menn. Fylkesmannen har verken penger til grønn kjeledress eller grønn uniform. Konsekvensen er at ansvaret for naturforvaltingen pulveriseres. Ingen forteller oss derfor at vi befinner oss i nærheten av en naturperle. Sannheten er at alle østfoldinger bor i en naturperle uten at noen forteller oss det.

Venstre ønsker en aktiv naturforvalting. Vi tror borgerne vil få økt forståelse for viktigheten av miljøet dersom det settes inn like store ressurser på miljø og naturforvaltning som på helse og skole. I fremtiden må miljø og sosial velferd spille på lag. Vi i venstre gleder oss til denne fremtiden og ønsker å fremskynde den.

Venstre støtter Østfold Fylkeskommenes satsing på reiseliv. Vi tror imidlertid at denne satsingen bør gjøres sammen med en aktiv naturforvalting. Det er ingen steder i verden man finner en skjærgård som kan måle seg med østfoldkysten. Lange alleer i et bølgende landskap skapt av herregårder med 1000 årig historie er ikke “normalt”. Det vanlige i Norge er fjell og dal. Østfolds natur er unik. Derfor valgte de første nordmennene å bosette seg her i frodigheten ut mot havet og ikke på en fjellhylle.

Venstre tror grønne menn kan bevisstgjøre oss på virkeligheten. Aktive naturforvaltere vil symbolisere viktigheten av samspillet mellom velferden og naturen. En aktiv naturforvaltning vil åpne for et nytt kultur og naturbasert næringsliv i Østfold som kan selge opplevelser til opplevelses-sultne mennesker. Det finnes mange slike mennesker både i dag og i fremtiden. Vi er ikke sultne på mer mat, men på flere opplevelser.

Uten grønne menn har vi ingen som sikrer oss allmenn ferdsel i strandsonen. Vi kan ikke ha et system hvor politikere skal leke politi i strandsonen. Vi har et klart regelverk og en rekke dommer som viser hva som er tillatt i strandsonen. Med grønne menn som tar ansvar ville vi hatt langt mer harmoni i strandsonen enn det vi har i dag. Den grønne man må sørge for at det ulovelige gjerdet må bort akkurat som parkeringsvakten ilegger en bot. Grønne menn skal bekjempe miljøkriminalitet.

Østfold Venstre tror fremtiden kan bli en ren fornøyelse. Dersom vi handler riktig kan Østfold være en av regionene i verden med størst matmangfold. Vi kan ha de grønnese løvskogene, de vakreste landskapene og varme svaberg som bader i sol. Fremtiden kan altså bli enda bedre enn nåtiden, men dette skjer ikke av seg selv. Østfold opplever stort press fra mange økonomiske interessegrupper. Det er derfor lett å registrere miljøkriminalitet i dag. Det er lang vanskeligere å plassere ansvaret for denne kriminaliteten. Forslaget om innføring av grønne menn og en mer aktiv naturforvalting bør ikke være kontroversielt. En bedre naturforvaltning vil lede til økt individuell frihet og økte muligheter for etablering av kulturbaserte småbedrifter. Vi trenger ikke pilotprosjekter eller prøveordninger. Her kan vi kopiere en modell som fungerer i de aller fleste land i verden. Det eneste vi trenger er politikere som prioriterer annerledes. Det gjør venstrepolitikere.

Finn-Erik Blakstad
4. kandidat
Fylkestingvalget
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**