Venstre vil ha nasjonalt senter for fysisk aktivitet i skolen til Buskerud

Venstres 1. kandidat ved høstens fylkestingsvalg Runolv Stegane fra Sigdal kaster seg inn i valgkampen med en offensiv satsing på mer fysisk aktivitet i skolen. Venstre har også programfestet støtte til et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen og at dette legges til Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkeskommunen har, siden 2003 satsa ekstra midler på folkehelsearbeidet, og Buskerud er tidligere utpekt som satsinsgfylke for folkehelse.
– Venstre er godt fornøyd med en ekstra bevilgning på omlag 4 millioner kroner pr. år som har kommet i stand gjennom det politiske samarbeidet mellom AP, SV, Sp, KrF og Venstre. Det er nå inngått partnerskapsavtale mellom alle kommuner i fylket og fylkeskommunen når det gjelder bruken av midlene, sier Runolv Stegane.

Buskerud Idrettskrets er sterkt engasjert i arbeidet, og idrettskretsen har gjennom prosjektet IL@skolen sørget for at elever i mange av barne -og ungdomsskolene får tilbud om mer fysisk aktivitet.
– Det er viktig å utvikle dette videre bl.a. gjennom kompetansetiltak i skolemiljøene. Venstre har som mål å få større fysisk aktivitet i den videregående skolen, der fylkeskommunen har ansvaret, samtidig som tilbudet utvides på barne -og ungdomstrinnet, sier Stegane. Venstre foreslår derfor en økt satsing og vil fremme forslag om dette i fylkestinget til høsten, sier Stegane.

Han forteller også at Venstre vil foreslå at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen, og at dette legges til Buskerud.
-Idrettskretsen uttaler at de har lang erfaring med nasjonale konferanser på temaet der det har kommet fram et behov for et nasjonalt kompetansesenter. Kretsen har også gjort banebrytende arbeid når det gjelder kursing av lærere og arrangerer egen kompetanseuke hvert år. I år holdes denne i Drammen 1.-7. september.

– En søknad fra Buskerud til sentrale myndigheter om få et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen lagt til Buskerud burde derfor stå sterkt. Men det er en klar forutsetning at fylkeskommunen går tungt inn i prosjektet, sier Stegane som håper at både Hovedutvalget for utdanning og hele fylkestinget vil støtte forslaget som Venstre vil fremme i høstens budsjettbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**