Kompetansesenter til Buskerud nå!

Venstres initiativ for økt satsing på fysisk aktivitet i skolen (også videregående skole) og forslag om at fylkeskommunen må arbeide aktivt for å få et nasjonalt kompetansesenter til Buskerud omtales i Drammens Tidende i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er viktig å understreke at tilbud om økt fysisk aktivitet skal rettes mot alle elever, ikke bare dem som allerede er med i ulike idrettsaktiviteter, sier 1. kandidat for Venstre i Buskerud Runolv Stegane.

Etter stor innsats fra Venstre og flertallspartiene i dagens fylkesting (Ap,SV,SP, KrF og Venstre) har fylkeskommunen, i samarbeid med kommunene i Buskerud og Idrettskretsen satsa på en rekke folkehelseprosjekter. Nå er det tid for å utvide tilbudet, spesielt når det gjelder oppbygging av kompetanse for økt fysisk aktivitet, uttaler Stegane.

Venstre har som mål at elevene i Buskerud skal få tilbud om økt aktivitet i skoletida. Skal dette realiseres, er det viktig å øke kompetansen blant undervisningspersonalet. Idrettskretsen er allerede i gang med kurs for lærere, ikke minst gjennom den årlige kompetanseuka i Drammen.

– Nå er det viktig å bygge videre på dette. Jeg håper derfor at Venstre får støtte fra andre politiske partier når vi nå foreslår at fylkeskommunen skal engasjere seg i arbeidet for å få lagt et nasjonalt kompetansesenter til Buskerud, sier Runolv Stegane.
Oppslag Drammens Tidene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**