Venstre vinner fram om friere skolevalg

Venstres utspill om et friere skolevalg i Buskerud fikk positiv mottakelse av Ap og Sp. – Det er bra at forslaget fra Venstre blir tatt seriøst, og at vårt forslag kan løse opp i fastlåste holdninger, sier 1. kandidat for Venstre ved fylkestingsvalget Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Elevenes valgfrihet viktigst

Runolf Stegane

Foto: Hallvor Lilleslett

Forslaget fra Venstre om å innføre friere valg av skole i Buskerud, i første omgang fra neste skoleår (2008/09) ble møtt med positive uttalelser fra Ap og Sp i Drammens Tidende i går.
– Flertallet i fylkestinget har tidligre vært helt låst når det gjelder å gi elevene frihet til å velge skole. Det er bra at Venstre med et helt nytt forslag kan løse opp i dette, og at det åpnes for en positiv dialog. Både Ap og Sp uttaler at de er villige til å vurdere Venstres forslag, sier Runolv Stegane.

Høyre og Frp har lenge gått inn for helt fritt skolevalg, men er i dagens fylkesting i mindretall. Venstre har også programfestet fritt skolevalg, men vil i første omgang prøve dette ut i de mest folkerike områdene i fylket med en regioninndeling, slik det er gjort i Akershus.
– Det er interssant å registrere at Venstres forslag for å løse en fastlåst situasjon med H og Frp på den ene siden og Ap, SV og Sp på den andre, kan finne løsning gjennom forhandlinger etter valget. For Venstre er det viktig at elevene gis frihet til å velge, sier Runolv Stegane.
Venstres utspill og forslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**