Boye Bjerkholt

Boye Bjerkholt er Venstres 6. kandidat ved fylkestingsvalget i Akershus. Han er 27 år gammel og kommer fra Skedsmo kommune, hvor han stiller som Venstres ordførerkandidat. Til daglig studerer han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Hans politiske engasjement favner bredt, fra det nære og lokale, til store internasjonale spørsmål. For tiden er han internasjonal leder i Unge Venstre, og leder dermed bl.a. Unge Venstres demokratiprosjekt i Hviterussland. Samtidig har han siden januar 2006 representert Venstre i Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk i Skedsmo kommune.

— Akershus trenger en offensiv satsing på kollektivtransport, både for å styrke kapasiteten på de overbelastede linjene i rushtrafikken og for å styrke tverrforbindelsene innad i de tre ulike regionene, sier Bjerkholt, som har satt miljø og skole øverst på sin agenda i Akershus. — Det hjelper lite å oppfordre folk til å reise kollektivt, hvis det ikke er noen plasser igjen på toget, eller hvis det ikke går buss dit du vil, utdyper han.

I tillegg til bedre kollektivtrafikk, er Bjerkholt opptatt av mangfold og valgfrihet i skolen.

— Det må bli større forskjeller mellom de ulike valgene i den videregående skolen, slik at alle elever kan finne noe som de er motivert for, uten å måtte slite seg gjennom et pliktløp de verken ønsker eller trenger. For eksempel må det bli mindre teori og mer praksis på yrkesfag, sier Bjerkholt.

Han vil også gjøre om Oslo og Akershus til en felles inntakssone, slik at elever i Akershus kan søke seg til en skole i Oslo, og vice versa.

— Det vil gi større fleksibilitet og flere muligheter for elever i hele hovedstadsområdet, og ikke minst vil det være en stor fordel for dem som bor nær grensen på den ene eller andre siden, mener Bjerkholt.

Boye Bjerkholt har en egen blogg. I valgkampen er han også å lese på VG-blogg og på Skedsmo-siden på NRK Torget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**