PC til alle – fleip eller fakta?

Venstres gruppeleder i fylkestinget Runolv Stegane tar selvkritikk for rotet som har oppstått når det gjelder PC til alle førsteårselever i den videregående skolen. – Jeg oppfattet at intensjonen i fylkestingets vedtak fra i vår var krystallklar. Her har undervisningsutvalget vært uklare. Det har skapt unødvendig forvirring, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Klart vedtak i fylkestinget i vår: 10 millioner kroner til PC-er
Venstres gruppeleder i fylkestinget Runolv Stegane tar selvkritikk, men reagerer kraftig på at Ap´s medlemmer i undervisningsutvalget toer sine hender i forhold til innkjøp av PC-er. – Intensjonen fra Fylkestingets side var at alle førsteårselever skulle få tilgang til PC fra kommende skoleår, hevder Stegane.

Han refererer til et helt klart vedtak i fylkestinget 27.04. (sak om regnskapsavslutning for 2006-disponering av årsresultatet):
“Fylkestinget stiller 10 mill. kroner til disposisjon for HUU (undervisningsutvalget) til innføring av bærbare PC’er til elever i de videregående skolene. Beløpet dekkes ved tilsvarende reduksjon av driftsfondet. Fylkestinget ber om at det fremlegges en statusrapport til fylkestingets møte i juni.”
– Undervisningsutvalget la ikke fram noen statusrapport for fylkestinget 20.06. Men vi ble presentert for et administrativt notat, datert 22.05., eller vel ei uke før undervisningsutvalget behandla saken 01.06. For oss “menige” representanter som ikke er med i utvalget og heller ikke er heltidspolitikere, ble det vanskelig å få full oversikt. Vi må forvente at et fagutvalg følger opp fylkestingets intensjon og vedtak. Det gjorde ikke utvalget. I steden ble både flertallskonstellasjonen og hele fylkestinget nærmest på sparket presentert for et forslag i flere punkter fra Ap´s Anne Sandum, framsatt i fylkesutvalget, men ikke sendt ut til fylkestingets medlemmer. Det er resultatet av dette forslaget Drammens Tidene har “avslørt” nå, sier Stegane.

Han tar selvkritikk på at han ikke var mer kritisk under fylkestingets møte i juni og at noen sikkert vil hevde at han har sovet i timen.
– I så fall var jeg ikke alene om det. Jeg blir provosert når jeg ser at Ødegården i DT onsdag prøver å ta æren for å rydde opp. Ap har rota til denne saken og fossror. Ap burde ha beklaga sitt arbeid fra junimøtet, i stedet for å prøve å stille hele utvalget i gapestokken ved å stille en kritisk interpellasjon i undervisningsutvalgets møte i neste uke. Hele fylkestinget må nå ta ansvar og rydde opp, sier Stegane.

Han legger til at han selvsagt skjønner at det er vanskelig for skolene å organisere bruk av PC-ene på ganske kort varsel.
– Vi politikere må slutte med å gjøre vedtak og så presentere vedtaket mer positivt enn det i virkeligheten er. De aller fleste som i vår leste oppslag om PC til alle ved VG1, har selvsagt trodd at det var det saken om 10 millioner kroner ekstra fra fylkestinget handlet om, sier Venstres gruppeleder.
Oppslag Drammens Tidende 16.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**