Gjøvik-Oslo på 59 minutter

Venstre mener det er helt realistisk å halvere reisetiden mellom Oslo og Gjøvik i løpet av 5 år. Da må det investeres om lag 500 millioner kroner på Gjøvikbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil fortsette å bruke Gjøvikbanen som en pilotstrekning for satsing på jernbane i Norge. Venstres tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm gikk i bresjen for en anbudskonkurranse på Gjøvikbanen. Statseide NSB Anbud AS vant konkurransen både på kvalitet, tilgjengelighet for bevegelseshemmede og pris. De har vist seg tilliten verdig, med en kraftig økning i antall reisende på Gjøvikbanen. I tillegg har forutsigbarheten for drift i 10 år og økt antall reisende ført til ny interesse for utbygging på stasjonsområdene. I Gjøvik er det nå et helt byutviklingsprosjekt på gang som en følge av vitaliseringen av Gjøvikbanen.

Nå lanserer Venstre visjonen om en kjøretid på 59 minutter med tog mellom Gjøvik og Oslo, og utfordrere den rødgrønne regjeringen til å bli med på å vise hvilket potensial jernbanen kan ha i Norge gjennom å ruste opp en strekning til en moderne jernbane.

59 minutter innen 5 år
Venstre mener det er helt realistisk å halvere reisetiden mellom Oslo og Gjøvik i løpet av 5 år. Da må det investeres om lag 500 millioner kroner på Gjøvikbanen. Ved å bruke 100 millioner kroner hvert år de neste fem årene kan dette gjennomføres. Oppland Venstre er innstilt på å prioritere fylkeskommunale kollektivmidler i et spleiselag mellom staten og berørte fylker. I forliket mellom regjeringen og Venstre om nye oppgaver til fylkene, inngår det et økt ansvar til fylkene for kollektivtransport.

Venstres tiltaksplan:
Nytt krysningsspor på Hadeland (Jensrud sør for Roa)
Økt strømkapasitet
Automatisk styring nord for Roa
Sikring av overganger
Utretting av kurver

Åpner for godstransport
Ved en slik satsing vil det også bli mulig å gjeninnføre godstransport på Gjøvikbanen nord for Roa. Venstre ser et potensial for transport av tømmer og trevirke for fjernvarme til sentrale strøk og ønsker å gjøre Eina stasjon til en godsterminal. Den har mange og lange spor, samt lokaler som kan brukes som lager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**