Mer miljøvennlig drivstoff

Oppland Venstre og Venstre-lagene i Lillehammer, Øyer og Gausdal dro i gang valgkampen med besøk på GLØRs anlegg på Roverudmyre i Lillehammer onsdag 15. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De lokale Venstre-toppene, som også hadde følge av stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets transportkomite Borghild Tenden, ble der orientert om avfallsselskapets satsing på biodrivstoff.
– Dette er en svært spennende og riktig satsing, sier Oppland Venstres førstekandidat Eivind Brenna og tror dette kan sette Lillehammer og Oppland på verdens biodrivstoffkart.

Venstres stortingsrepresentant Borgild Tenden følger opp Brennas oppfatning. Men begge ser at både staten og fylkeskommunen må komme på banen med mer penger for å realisere mer norsk biodrivstoffproduksjon.

– I 2006 var statens nasjonale satsing på forskning og utvikling på vel 4,2 millionker kroner sier Borghild Tenden. Hun viser til at Venstre på Stortinget i sitt forslag til revidert nasjonalbudjsett la inn 10 millioner kroner mer til biodrivstoffsatsing og 50 millioner kroner mer til satsing på bedre utnyttelse av bioenergi. I tillegg ønsker Venstre å opprette et Transnova, på linje med Enova, for å kanalisere tilskudd til miljøvennlige drivstoffprosjekter.

– For Oppland fylkeskommune, som driver busstransporten i hele fylket, er det viktig å være med og ta et ansvar for utvikling av mer mijøvennlig drivstoff og gjerne lokal produskjon av dette, sier Eivind Brenna. Han lover derfor at Oppland Venstre i Fylkestinget vil prioritere midler til et spleiselag for å få fram et lokalt produksjonsanlegg for biodisel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**