Gi lærerne et kompetanseår!

Venstres 1. kandidat ved fylkestingsvalget Runolv Stegane lanserer et spenstig forslag foran høstens valg. Han vil gi lærerene i Buskerud et kompetanseår, og Venstre vil til høsten fremme forslag å gi alle lærere denne muligheten f.eks. hvert 7. år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det må handles!
Oppslag i Drammens Tidende i dag viser at det er liten interesse for å satse på læreryrket. Noe må gjøres. Venstre fremma nå i vår forslag i Stortinget om å innføre nasjonale rekrutteringstiltak, men Regjeringspartiene stemte mot. Et av punktene i forslaget var å innføre et kompetanseår for lærere.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Venstres 1. kandidat ved fylkestingsvalget Runolv Stegane lover at Venstre vil ta opp forslag om at Buskerud skal utrede og søke om å bli et prøvefylke.

– En god skole er avhengig av motiverte og godt kvalifiserte lærere, samtidig som yrket bør gjøres mer attraktivt. Det vil helt klart være en effekt ved forslaget. Læreren skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, stiller krav og setter grenser. Venstre vil styrke læreren og foreslår at Buskerud må søke om å bli et prøvefylke. I kompetanseåret f.eks. hvert 7. år, skal læreren tilbys etter- og videreutdanning, sier Venstres 1. kandidat.

Når det gjelder finansiering av tiltaket, mener Stegane at det må bli et spleiselag mellom fylkeskommunen og staten, i samarbeid mellom partene i arbeidslivet.
– Venstre har på Stortinget fremma forslag om å sette i gang en begrenset prøveordning. Dette fikk ikke flertall. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommunen presser på sentrale myndigheter, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**