Valgkampåpning med fokus på natur og folkehelse

Buskerud Venstres fremste kandidater Runolv Stegane (Sigdal), Nina E. Johnsen (Lier) og Helge Stiksrud (Ringerike) i spissen stod for en original og offensiv valgkampåpning under Elvefestivalen fredag og lørdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fokuset var satt på hvor viktig det er å komme seg ut i naturen og å ta vare på folkehelsa gjennom fysisk aktivitet. Tre fjelltelt symboliserte dette, og det ryktes at flere av kandidatene overnatta i telt fra fredag til lørdag. Hva som skjer til natta, gjenstår å se. Standsaktivitetene fortsetter søndag.

Arbeidsutvalget i Buskerud Venstre og valgkamputvalget hadde felles møte på Rica Park Hotel fredag kveld.
Til tross for at møtelokalet lå rett ved siden av Elvefestivalens konsertområde ble det et effektivt og positivt møte der ulike tiltak i valgkampen ble drøfta. Møtedeltakerne måtte rope høgt etterhvert (høy musikk), men hadde til gjengjeld orkesterplass til Åge Alexandersen & co!

Valkampåpning

Foto: Runolv Stegane

Lørdag var det full aktivitet på stand. Dette ble også gjennomført på en litt spesiell måte: Det ble utført en storstilt pakkedugnad der 28.000 lokalbrosjyrer for Drammen og fylkesprogrammet (kortversjonen) ble pakket sammen. Det vakte noe oppsikt, og det kom mange positive kommentarer på at Venstre fremste politikere, i tillegg til å dele ut materiell, viste stor iver i dugnaden. Venstre skilte seg ut fra de andre partienes tradisjonelle standsaktivitet.
På bildet ser vi: Hallvor Lilleslett (fylkesleder og ordførerkandidat i Gol), Helge Stiksrud, Ringerike (3. kandidat på fylkestingslista), Anne Marit Lillestø, Ringerike, Knut Anders Berg, Drammen (bak Lillestø), Ragnhild Grøv, Drammen (Unge Venstre), Runolv Stegane, Sigdal (1. kandidat), Helge Feet, Gol, Nina E. Johnsen, Lier (2. kandidat) og Tom Hedalen, Drammen (bak Johnsen).

Fra Venstres stand med grønne ballonger og telt:

Valkampåpning

Foto: Runolv Stegane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**