Venstre satser på folkehelsearbeid

Fylkeskommunen har, ikke minst etter engasjement fra Venstre, engasjert seg sterkt i folkehelsearbeidet. – Det er viktig å videreføre og å forsterke dette arbeidet, og det må satses på å få alle kommuner i Buskerud med på å prioritere folkehelsearbeid, ikke minst når det gjelder fysisk aktivitet i skolen, sier Venstres 1. kandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På bakgrunn av fylkeskommunens og idrettskretsens satsing på folkehelse, ble Buskerud av Staten utpekt som et satsingsfylke. I tillegg til egen satsing på vel 2 millioner kroner per år, får Buskerud tilsvarende midler fra staten. Fylkeskommunen har inngått samarbeidsavtaler med kommunene og bidrar til mange ulike folkehelseprosjekter.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

-Venstre satser på å videreføre og å forsterke dette arbeidet. Derfor har Venstre tatt initiativ til at fylkeskommunen, i samarbeid med idrettskretsen, skal arbeide aktivt for å få et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen til Buskerud. Satsing på folkehelse stod sentralt da vi hadde en svært vellykket valgkampåpning i Drammen i helga, sier Runolv Stegane.

Mer fysisk aktivitet i skolen — også i den videregående skolen
– For Venstre er det svært viktig å støtte opp om prosjektet Il@skolen og å bruke idrettens kompetanse og ressurser i arbeidet med å styrke folkehelsa. Vi har som mål at vi skal få større fokus på fysisk aktivitet også i den videregående skolen, sier Runolv Stegane.

Stegane, Venstres 2. kandidat Nina E. Johnsen, Lier og 3. kandidat Helge Stiksrud, Ringerike har et brennende engasjement i saken.

Buskerud Venstres 2. kandidat, Nina E. Johnsen

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Helge Stiksrud Riddergården

Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Venstre har programfesta en offensiv satsing på folkehelse og fysisk aktivitet i skolen. Gjør Venstre et valg på linje med meningsmålingene kan alle tre havne i fylkestinget etter valget.

Venstres forslag om nasjonalt kompetansesenter 01.08.
Oppfølging nasjonalt kompetansesenter 03.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**