Nesset Venstre sitt program for 2007-2011

Programmet til Venstre i Nesset er no tilgjengeleg på nettet.
Du kan lese heile programmet ved å klikke i menyen til venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil i komande periode satse på skule og næringsutvikling i kommunen.

Vi vil ha ein skule med godt kvalifiserte lærarar. Kommunen må gje dei tilsette høve til etter- og
vidareutdanning. Det må og satsast på rekruttering av lærarar med god komptanse.
Kommunen har brukt mykje pengar på utbedring av skulebygga dei siste åra og rehabilitering av småskuletrinnet i Eidsvåg må gjennomførast i komande periode.

I næringsutviklinga vil Venstre legge til rette for at dei som går med idear, skal kunne realisere desse.
Vi vil og at næringsutviklinga skal skje på ein slik måte at kommunen sine kvalitetar og eigenart ikkje vert øydelagt.

Saman byggjer vi Nesset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**