Venstres skolepolitikk

Læreren er nøkkelen til elevenes gode utvikling. Læreren er nøkkelen til dialogen med hjemmet. Læreren er nøkkelen til kunnskap. Det betyr også at Venstre vil stille krav til læreren. Krav om faglig kompetanse og sosiale egenskaper skriver fylkestingkandidat Sindre W. Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


For Venstre er skole, sammen med miljø, viktig fordi det er på disse politikkområdet vi legger grunnlaget for hvordan vi utvikler samfunnet for de neste generasjoner. Derfor er det gledelig at så mange partier etter hvert synes å være opptatt av skole.

Skolebarn

Lærerne
Skal vi utvikle kunnskap og sammen skape et godt samfunn, må vi ha gode lærere og gode skoler. Av egen erfaring, men også ut fra de undersøkelser jeg har sett og de dialoger jeg har hatt med foreldre om skole, betyr læreren mest for elevenes mulighet til å utvikle sine evner. Gode lærere stimulerer, rettleder, stiller krav og setter grenser. Læreren skal kort og godt være en autoritet i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg om elevene.

Derfor starter Venstres skolepolitikk med læreren. Læreren er nøkkelen til elevenes gode utvikling. Læreren er nøkkelen til dialogen med hjemmet. Læreren er nøkkelen til kunnskap. Det betyr også at Venstre vil stille krav til læreren. Krav om faglig kompetanse og sosiale egenskaper.

Skolepakke
Venstre vil jevnlig gi læreren et kompetanseår, slik at de kan oppdatere og videreutvikle sin faglige kunnskap. Enten gjennom studier eller praktisk erfaring i et relevant yrke. Dette vil vi ha prøveordninger på, både i videregående og i grunnskolen. Mange steder er dette vedtatt utredet etter forslag fra Venstre.

Likevel holder det ikke med ett tiltak. Kompetanseåret inngår i en skolepakke som Venstre har foreslått på Stortinget. Vi vil også gi stipend til folk som ønsker å skaffe seg pedagogisk utdanning for å begynne i skoleverket, og dermed ta med seg sitt fag inn i undervisingen. Siden gjennomsnittsalderen for lærerne øker, har Venstre lagt inn forslag om en forsterket seniorpolitikk samt en nasjonal rekrutteringsplan for lærere som de to andre elementene i skolepakka. Regjeringspartiene stemte dessverre i mot dette i Stortinget.

Elevtjenesten
Det er grunn til å bekymre seg for frafallet i videregående skole. Årsaken til frafallet kan vi delvis spore tilbake til grunnskolen. Derfor vil Venstre styrke elevtjenesten både i grunnskolen og i videregående. Vi vil ha rådgivere med utdanning til å gi bedre yrkes- og studierådgivning for elevene. Vi må evne å se samspillet mellom skole/utdanningsinstitusjon, lokalsamfunn og arbeidsmarkedet.

Samtidig må sosialrådgivere ha god kompetanse på tilrettelagt opplæring, emosjonelle og sosiale vansker og samarbeide med øvrig skolehelsetjeneste. Den pedagogisk/psykologiske tjenesten må være til stede på skolen slik at de med ulike lærevansker oppdages så tidlig som mulig. Det skal være mulig å se enkelteleven i skolen slik at tilpasset opplæring får et reelt innhold.

Tilgjengelig
Venstre har som visjon at alle i Østfold skal ha et tilbud om VG1 i alle fag så nær hjemstedet at elevene kan bo hjemme. Tilbudet skal forbedres både gjennom oppretting av nye VG1 klasser og gjennom bedret kollektivtrafikk.

Venstre vil ha praksis fra første år på yrkesfag. De mer teoritunge fagene kan i større grad fases inn når elevenes modenhet og motivasjon er til stede. Yrkesopplæringsløpet må være fleksibelt både for fagretningene og for den enkelte elev og lærling. Alle må ikke tvinges gjennom skoleår med vekt på teori før det blir gitt mulighet til praksisplass.

Lokalt ansvar
Venstre mener politikerne skal ta ansvar for skolens utvikling. Lokal skoleutvikling er nedfelt i avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi vil ha med oss lærerne, foreldrene og elevene på laget for å synliggjøre behov og muligheter. Derfor bør fylkestinget og kommunestyrene hvert år arrangere en utviklingskonferanse for skolen. Der vil vi sammen få innsikt i skolen og det igjen vil gi politikerne bedre grunnlag for den lokale skolepolitikken vi er forpliktet til å utvikle.

Venstre skolepolitiske manifest kan lastes ned her

Sindre Westerlund Mork
Ordførerkandidat i Moss
1. kandidat i Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**