Fjernvarme-tvang blir feil!

Innlegg i Romerikes Blad 25.08 om tilknytningsplikt til fjernvarme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljøhensyn er Venstres hovedfokus og vi vil ha et vedtak som stimulerer til økt bruk av miljøvennlig energi. Men å innføre tilknytningsplikt til en leverandør av miljøvennlig varme slik rådmann anbefaler kommunestyret i Lørenskog å vedta, er helt urimelig.
.
Jordvarme, solenergi, luftvarme, vannvarme, pellets og fjernvarme er alle miljøvennlige energikilder. De kan alle knyttes til vannbåren varme. Valget om hvilken løsning man vil ha må den enkelte få ta selv. En varmepumpe gir 3-4 ganger effekt for hver kilowatt som tas inn. Prismessig er dette opplagt svært gunstig i forhold til fjernvarmeprisen som baseres på kilowattprisen til strøm. Fjernvarme kan heller ikke som andre energikilder brukes til kjøling. De med dette behovet har mest igjen både pris- og miljømessig ved å bruke en energikilde som gir mulighet for både varme og kjøling.
Utviklingen og effektiviseringen av energiforsyning er i rivende utvikling.
Vedtaket om tilknytningsplikt låser forbrukerens valgmuligheter og gir ikke
det ønskede resultat; mest mulig miljøgevinst.

Fjernvarmeanlegget på Robsrud gir helt nødvendig miljøvennlig energitilførsel til store og energikrevende kunder. Mindre enheter kan finne andre løsninger og må ikke pålegges tilknytningsplikt til en bestemt leverandør.

Men at oppvarming av alle nye bygg i Lørenskog skal baseres på miljøvennlig energi, dvs at det pålegges å bygge med opplegg for vannbåren varme, vil Lørenskog Venstre ha et vedtak om snarest mulig!

Hilde Palmgren (V)
3.kandidat
Lørenskog

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**