Månedskort til 500 kroner

På trikkens miljødag tirsdag deltok Venstres Ola Elvestuen på klimadebatt i regi av Natur og Ungdom. Kollektivtrafikk ble det viktigste temaet i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

Ola Elvestuen tok til orde for flere avganger, lavere priser og ytterliggere utbygging av kollektivtrafikken.

– Vi vil senke prisen på månedskort til 500 kroner for voksne og 250 kroner for ungdom og studenter, sa han. Lavere pris er et av Venstres virkemidler for å få flere til å velge kollektivtransport.

Se utdrag fra debatten på Aftenposten TV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**