Med Venstre på vippen i Lørenskog

Vi ønsker ikke at ulike partier tillegger oss meninger om hvilken blokkallianse vi vil samarbeide med.
av Bjørn I. Gran, 2.kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi har ikke bestemt oss for hvilken fløy vi velger å støtte. Fremskrittspartiet har en politikk som ikke legger vekt på kultur i det hele tatt. Arbeiderpartiet har en fascinasjon for kraftsosialisme og altfor store prosjekt. Krf står oss nært i mange politiske saker, men er for absolutte omkring verdispørsmål. Konfliktene mellom Høyre og Lørenskog i våre hjerter er ødeleggende for det politiske klimaet i kommunen. SV vil dessverre ha statlige løsninger på alt.

Vi ønsker ikke at ulike politiske parti tillegger oss meninger om hvilken blokkallianse vi vil samarbeide med. Vi vil kreve skriftlige forpliktende avtaler med den fløyen vi skal samarbeide med. Vi snakker om vår politikk og vi vil ha mest mulig gjennomslag for vårt program, «grønn vekst». Grønn vekst betyr en miljøvennlig utvikling, hvor den enkeltes frihet øker, samtidig som den enkelte tar større ansvar for å gjøre Lørenskog til et bedre sted å bo.

Godt valg, Bjørn I. Gran, 2 kandidat Lørenskog

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**