Venstre vil fjerne arveagiften på hus og hytter

– Det må bli slutt på at folk flest ikke har råd til å arve eller overta en fritidsbolig som har vært i familien i generasjoner, sier Vensters 1. kandidat i Buskerud Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Denne sommeren har vi stadig sett oppslag om at det settes prisrekord på omsetning av fritidsboliger. Særlig er dette en utvikling rundt Oslo-fjorden og på Sørlandet, men også i andre deler av landet har det vært en eksplosjon i prisnivået mange steder.
Det økte prisnivået har imidlertid den konsekvens at at mange rett og slett ikke har råd til å arve eller overta en fritidsbolig som har vært i familien i generasjoner. Dette har aldri vært hensikten med tanken bak arveavgiften. Vi kan ikke la strandsonen eller fjellet bare være for "kjendis og rikfolk", sier Venstres 1. kandidat i Buskerud Runolv Stegane.

Han følger dermed opp Venstres brev til finansminister Kristin Halvorsen, der Lars Sponheim konkret ber om at Regjeringen i statsbudsjettet for 2008 endrer arveavgiften. Det samme problemet gjelder også for boliger – ikke minst for eneboliger i storbyene.

– Det må bli mulig for de som ønsker det å fortsatt eie sitt barndomshjem eller hytte som har vært i familien i generasjoner, sier Runolv Stegane.

Lars Sponheims utspill

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**