Formannskapsmodell i fylkestinget

Venstre ønsker formannskapsmodell framfor parlamentarisme

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Løten-1

Foto: A.Hovstø

Formannskapsmodellen
Venstres Erik Ringnes støttet forslaget fra mindretallet om å gjeninnføre formannskapsmodellen.
– Det er bare de to partiene i posisjon som vil videreføre ordningen. Det er – satt på spissen – bare tre personer som vil videreføre modellen og det er de tre fylkesrådene. Ordningen med fagnøytrale komiteer er helt meningsløs, slo han fast i fylkestinget 12.12.06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**