Venstre vil støtte Rolf Jonas Hurlen som ny ordførar i Nesset

Nesset Venstre stiller ikkje med ordførarkandidat ved dette valget,
og vi har teke standpunkt til kven av dei andre kandidatane vi vil gje vår støtte.
Nesset Venstre meiner Rolf Jonas Hurlen har mange av dei kvalitetane som skal til for å bli god og samlande ordførar dei neste 4 åra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


n

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**