Uholdbart kollektivtilbud i Røyken og Hurum

For to uker siden endra Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) sine lokalruter til Røyken og Hurum. -Det er sterkt beklagelig at endringene gav en klar svekkelse tilbudet. Venstre vil ikke sitte rolig og la dette bli en permanent situasjon, sier 1. kandidat til fylkestingsvalget Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politikerne snakker om å styrke kollektivtrafikken, men det motsatte skjer med de samme politikernes velsignelse. Rammene som gis til kollektivtrafikk er så små at konsekvensen blir kutt av ruter.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– I dette tilfellet er det ekstra ille. Stor-Oslo Lokaltrafikk øker hyppighten på avganger i Akershus, men kutter i Røyken og Hurum. Veinettet er sprengt og etterspørselen etter kollektivtilbud øker i området. Det kan ikke godtas at det f.eks. fra Nærnes går 2 1/2 time mellom bussavgangene på morgenen når Nærnes er en typisk pendlerforstad, sier Venstres 1. kandidat Runolv Stegane.

Han legger til at Venstre vil ta opp saken i fylkestinget til høsten. -Vi ser fram til at BTV- samarbeidet blir lagt ned, slik at fylkestinget igjen får hovedansvaret for kollektivtrafikken i Buskerud fra 1. januar neste år, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**