Stemme for første gang?

Les brev til førstegangsvelgere fra Christoffer Biong, leder i Oppland Unge Venstre. Her får du tre gode grunner til å stemme Venstre. Du kan også se Unge Venstres reklamefilm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjære førstegangsvelger
I høst er det lokalvalg. Her har du litt informasjon om hva Venstre står for.

Jente som hopper

Venstre er et liberalt parti. Å være liberal betyr at man ønsker et samfunn som er tolerant for ulike syn og meninger, samtidig som det er inkluderende og hjelper dem som faller utenfor. Venstre mener at hver enkelt av oss skal ha muligheten til å leve ut drømmene våre såfremt det ikke går på bekostning av andre eller miljøet.

Tre gode grunner til å stemme Venstre:

1. Skole
Venstre vil satse på kunnskap og valgfrihet i skolen. Vi vil ha bedre lærere, og stille større krav til dem som underviser. Vi vil også gi lærerne mulighet til å friske opp kunnskapen sin gjennom bedre etterutdanning. Vi ønsker en skole hvor hver enkelt elev får en opplæring basert på egne evner, forutsetninger, behov og ønsker.

Utenriks, miljø

2. Miljø
Det er helt grunnleggende at vi siker et rent miljø for fremtidige generasjoner. Venstre vil ha en storstilt satsing på ren fornybar energi, og vil bedre kollektivtilbudet. Der de andre partiene vil kjøpe seg fri med utslippsreduksjoner i utlandet, vil vi i Venstre ta ansvar der vi bor. Vi mener det er umoralsk å ikke gå inn for klimagassreduksjoner i Norge når vi vet at hver nordmann slipper ut tre ganger så mye som en kineser. En stemme på Venstre er en stemme på et parti som vil redusere utslippene nå, ikke når økonomene har regnet ut at det er lønnsomt.

ungdom

3. Fri fildeling
Fildeling er et forholdsvis nytt medium som gir fantastiske muligheter til å spre kultur. Svært mange ungdommer blir stemplet som kriminelle kun fordi de er musikkelskere og liker å laste ned musikk. Venstre vil gjøre fildeling lovlig.

UV logo

Bruk stemmeretten din 10. september. Da har du muligheten til å være med på å påvirke hvordan din kommune skal være i framtiden. Vi håper du vil vurdere å stemme Venstre. For mer informasjon om oss — se nettsidene våre på www.uv.no/valg07 (Unge Venstre), eller www.venstre.no (Venstre).

Godt valg!
Vennlig hilsen
Christoffer Biong,
Leder i Oppland Unge Venstre

Unge Venstres valgkampvideo – Stem liberalt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**