– Utfordrer Sp i sykehussaken

Venstres 1. kandidat Eivind Brenna utfordrer Senterpartiet til å avklare sitt syn på sykehusstyringen i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oppland Sp har ikke tatt klart stilling til om de går inn for å dele Sykehuset Innlandet i to helseforetak, ett for Oppland og ett for Hedmark.
– Uten en slik avklaring vil støtte til fylkesordførervervet sitte langt inne, sier Eivind Brenna. Han er ikke videre optimist på Sps vegne, ettersom partiet har gått inn for en sammenslåing av Oppland og Hedmark til ett fylke.

Medisin, helse

I sykehusdebatten som Sykehusaksjonen arrangerte på Gjøvik 22. august sa Sps representant Hans Seierstad at Sp er usikre på om det er riktig vei å gå å dele opp Sykehuset Innlandet.
– Vi ønsker oss et klarerer svar fra Opplans Sp, sier Brenna.

Halvårsrapportene fra Sykehuset Innlandet viser at sykehusene på Lillehammer og Gjøvik så langt i år har gått med underskudd på henholdsvis 16 og 14 millioner kroner. Også i fjor gikk disse sykehusene med store underskudd.

– Vi vet at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer ble pålagt kutt på 8 prosent i år, mens sykehusene på Hedmark bare måtte kutte 4 prosent, sier Brenna. Vi vet også sykehusene på Gjøvik og Lillehammer tapte titalls millioner kr i inntekter på å miste karkirurgi og urologi til Hamar. Vi har ikke tenkt å sitte stille og se på at sykehusene i Gjøvik og Lillehammer tappes for ressurser, sier Brenna og utfordrer nå Oppland Sp på deres svar på sykehustilbudet i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**