Vil ha slutt på ukultur i kommunene

Mange ansatte i kommunene er redde for å si fra om kritikkverdige forhold. Venstres 1. kandidat i Buskerud Runolv Stegane reagerer sterkt på at kommunene har regler som hindrer fri meningsutveksling og lover at Venstre vil sette fokus på dette i løpet av høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det rår en ukultur i mange kommuner. Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet settes til side og ansatte gis munnkurv.
I mange kommuner er det ikke reglementsfesta noe forbud mot å uttale seg, men det er gitt pålegg i det skjulte. Det er enda verre fordi det er vanskelig å oppdage, sier Stegane.

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

Runolv Stegane var medlem i Regjeringens Lokaldemokratikommisjon som i fjor la fram en omfattende innstilling med konkrete forslag til forbedringer. Kommisjonen pekte bl.a. på at kommunen ikke måtte sette skranker for ansattes rett til å ytre seg.

– Det finnes ikke hjemmel i noen lov for å nekte ansatte å delta i samfunnsdebatten på lik linje med andre innbyggere, og det er også svært viktig at folkevalgte får synspunkter på virkningen av vedtak og kjennskap til forhold som bør rettes opp.

Stegane slår fast at ansatte ikke bare en rett, men en moralsk plikt til å uttale seg.
– Det er kun når det gjelder å uttale seg på vegne av kommunen at arbeidsgiver kan begrense ytringsfriheten, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**