Fylkestinget må vitaliseres, ellers forvitrer det lokale demokratiet

– Venstre er det eneste partiet som stiller til valg ved fylkestingsvalget i Buskerud som har tro på det organet politikerne skal velges til. Det er oppsiktsvekkende. Venstre vil fornye og vitalisere fylkeskommunen, sier 1. kandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Venstres 1. kandidat til fylkestingsvalget Runolv Stegane tar nå til orde for en kraftig vitalisering av arbeidet i fylkestinget og fylkespolitikken. Han vil derfor fra dag en sette dette på dagsorden i det nye fylkestinget. Venstre mener at fylkespolitikerne, der alle parti unntatt Venstre har politikere som jobber med politikk på heltid, må komme seg ut av Fylkeshuset og sette seg inn i det som opptar folk i kommunene.

– Det er oppsiktsvekkende at det bare er Venstre som vil opprettholde Buskerud som eget fylke. Vi går til valg med entusiasme og tro på det organet vi skal velges til. I fylkestingets møte i juni stemte H og Frp for å legge ned fylkeskommunen, mens Venstres samarbeidspartnere i fylkestinget i denne perioden Ap, SV, Sp og KrF stemte for å legge Buskerud sammen med Telemark og Vestfold.

Venstre vil fornye fylkeskommunen, gjøre arbeidet mer åpent, inkluderene og spennende. Mål nummer en må være å øke oppmerksomheten om fylkeskommunens arbeid. Stegane er glad for at Regjeringspartiene og Venstre på Stortinget har blitt enige om å overrføre vesentlig mer arbeidsoppgaver til fylkeskommunen fra 2010.
-Det er spesielt bra at fylkesmannens myndighet innen landbruk og miljø skal legges under fylkeskommunen som folkevalgt nivå. Vi må få slutt på at byråkrater som aldri står til ansvar overfor folket i valg på egenhånd kan ta avgjørelser med store konsekvenser for innbyggerne i Buskerud, sier Runolv Stegane.

Oppslag etter fylkestingets junimøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**