– Helseforetaksreformen må avvikles

– Helseforetaksreformen har feilet, og må avvikles. Det sier Bente Øien Hauge, koordiantor for Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mandag denne uken la de fram en rapport som sterkt kritiserer konsekvensene av reformen.
På oppdrag for folkeaksjonen har et knippe fagfolk og forskere uavhengig av hverandre analysert reformen. Og konklusjonen er brutal:

– Reformen har feilet. Den skulle gi kontroll på sykehusøkonomien, men foretakene har i 2006 et samlet underskudd på 18 milliarder kroner, sier Øien Hauge til sykepleien.no.

100 milliarder i 2010
Til tross for det store underskuddet, viser rapporten at i løpet av de fire årene reformen har vært virksom, har kostnadene i sektoren økt fra 56,5 til 70,2 milliarder kroner.

– Disse tallene viser at foretaksorganisering ikke er løsningen for å få orden på økonomien, sier Hauge. Rapporten peker på beregninger som viser at dersom utgiftene øker i samme tempo som i dag, vil sektoren koste 100 milliarder kroner i 2010, noe som innebærer en vekst på svimlende 30 milliarder kroner i løpet av fem år.

Designmøbler og lønnskrav
Dyre ledere med en hang til designmøbler blir også diskutert i analysen, som viser til at de 19 fylkeshelsesjefene som administrerte sykehusene før reformen hadde en snittlønn på under 500 000, mens snittet etter reformen har økt til over 800 000 kroner. Ifølge 2003-tall fikk regionsdirektørene en årslønn på 1,3 millioner kroner hver. Den nye direktøren i Helse Sørøst, Bente Mikkelsen, har en årslønn på 1,8 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**