Gratis tannlege

Tannhelsetjeneste må sidestilles med annen medisinsk behandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres Nina E. Johnsen ønsker å forbedre tannhelsetilbudet.
– De fleste av oss har råd til å betale for en enkel sjekk hos tannlegen, men det finnes grupper som ikke har det. Mange rusmisbrukere og personer med spiseforstyrrelser sliter med dårlig tannhelse. Enkelte er nødt til å ta opp lån for å dekke kostnadene ved behandling.
I dag vet vi at forsøksprosjekt med å gi utsatte grupper blant eldre og uføre gratis tannlegebehandling har vært vellykket, sier hun. Hun peker på at tannhelse i mange lavinntektsfamilier er nedprioritert og hun ønsker derfor at personer med inntekt under 2G (ca 130 000 kroner) skal få gratis tannhelsebehandling.
Venstre ønsker at Buskerud Fylkeskommune skal være forsøkskommune for “bedre tannhelse for dem som trenger det mest”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**