Ja til Buskerud!

– Det er oppsiktsvekkende at det bare er Venstre som vil opprettholde Buskerud som eget fylke. Vi går til valget med spenning og entusiasme og vil fornye fylkeskommunen, sier Venstres representanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

Nina Johnsen

Foto: Hallvor Lilleslett

Tror ikke på det organet de vil velges til
Venstres toppkandidater til fylkestingsvalget, Runolv Stegane og Nina E. Johnsen reagerer på at det kun er Venstre som foran valget til fylkesting faktisk har tro på det organet de skal velges til. Det er derfor ikke rart at interessen og oppslutningen blant velgerne er dårlig.
Arbeiderpartiet, SV, Sp og KrF vil legge Buskerud inn under Buskerud/Vestfold/Telemark, stikk i strid med deres lokale partier i kommunene i Buskerud. Høyre og Frp vil legge ned fylkeskommunen. Dette kom fram i fylkestingets avstemming i juni.

– Det er oppsiktsvekkende at det bare er Venstre som vil opprettholde Buskerud som eget fylke. Vi går til valget med spenning og entusiasme og vil fornye fylkeskommunen, sier Venstres representanter.

Regjeringspartiene og Venstre på Stortinget har blitt enige om å overføre mer myndighet til fylkeskommunene fra 2010 og fylkeskommunen vil derfor stå fram med mye mer troverdighet.
-Det er spesielt bra at fylkesmannens myndighet innen landbruk og miljø skal legges under fylkeskommunen som folkevalgt nivå, det vil forenkle og rasjonalisere administrativt nivå.

Pr. i dag sitter 8* heltidspolitikere på fylkeshuset fra Ap, H, Frp, Sp, Krf og SV, som knapt noen kjenner, eller vet hva står for. Kan vi her snakke om et demokratisk overskudd? På fylkeskommunens nettside fremstår politikerne og de aktuelle sakene som lite tilgjengelige for folket. Heltidspolitikerne fremstilles som "snoreklippere" og vises fram i kretsen av ledere og andre i det regionale toppsjiktet.

I går kunne vi oppleve at Høyres fylkesordførerkandidat Mette Lund Stake, nettopp har erfart at kollektivtransporten fra Røyken og Hurum var forringet. Dette burde ikke komme som en overraskelse på en heltidspolitiker, som har sittet med ansvar for regional kollektivtransport i 4 år

Fylkeskommunens politikere har altså et problem, når de ikke inviterer til dialog eller har et regnskap å vise til. Venstres eneste representant i foregående periode og ikke heltidspolitiker, fremstår som en ensom ulv i så måte.
* Frp´s gruppeleder har ikke vært på heltid etter 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**