Sykehusene tilbake til folkevalgt styring

Velferds-Norge trenger et fleksibelt og mangfoldig helsevesen, tilpasset folket, ikke de sentrale helseforetakene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Den statlige overtakelsen har ikke bedret sykehustilbudet, men svekket pasientbehandlingen, sier Venstres andrekandidat for Venstre i Buskerud.

– Venstre vil ha sykehusene under direkte eierskap i det vitaliserte fylket. Det vil kunne skape bedre oversiktlighet, bringe sykehusene nærmere befolkningen og gi folket tilbake innflytelsen over hva slags helsevesen vi vil ha. I dag styres sykehusene av økonomer, byråkrater og styringsgrupper uten helsefaglig bakgrunn, resultatet blir feilprioriteringer og fokus bort fra pasienten.

– Over halvparten av Norges befolkning benytter alternativ/komplementær medisin, det er på tide med et krafttak for å fremme tilbud om dette også innenfor sykehusene, sier en engasjert Venstrepolitiker med et brennende engasjement for et forebyggende helsevern.
Buskerud Venstre ønsker derfor såkalte "grønne paviljonger" velkommen inn i sykehusene, slik at pasienter har en reell valgmulighet. "Grønne paviljonger" er et konsept, utarbeidet av den kjente lokale legen Stig Bruset, som beskriver hvordan sykehusene kan integrere alternativ/komplementær medisin som en del av sykehustilbudet.

– Bruset har mottatt forskningsmidler til å utvikle ideen og i disse dager utgis den trykte versjonen, som skal ut til alle norske sykehus, sier Nina E. Johnsen og hun legger til at vi i årene framover vil oppleve en "grønn revolusjon innenfor det norske helsevesen.

– I årene som kommer vil også behovet for helse- og omsorgstjenester øke. Dette gjelder innenfor eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, attføring og rehabilitering. Buskerud må ha gode og likeverdige helsetjenester over hele fylket og Venstre tror at et mangfoldig helsevesen med pasienten i sentrum vil stå bedre rustet til denne utfordringen. Vi bør derfor invitere private aktører med i debatten.
– Vi trenger et system og helsevesen som er tilpasset folket og ikke motsatt, avslutter Buskerud Venstres andrekandidat til fylkestinget.

Mvh Nina E. Johnsen, Buskerud Venstres andrekandidat
Mobilnr. 90 95 78 67 e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**