Antroposofisk medisin, et godt alternativ for mange

Det er på tide at politikerne tar tilbake styringen over hva slags helsevesen vi vil ha, la oss gjøre god behandling tilgjengelig for flere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Pr. i dag reiser flere tusen alvorlig kreftsyke nordmenn til antroposofiske institusjoner for behandling i utlandet. I Sverige finnes Vidarklinikken og i Danmark Humlegården, i Tyskland og omkringliggende land finnes en hel rekke. Her finner man et behandlingstilbud som er mye mer helhetlig enn vanlig konvensjonell behandling.

Det antroposofiske miljøet i Norge er voksende, samtidig som flere og flere alm.praktikere benytter kreftmedisiner som Iscador og Helixor.

Det norske lovverket er klar på at du kan la deg behandle med alternativ/komplementær medisin, selv om du er inneliggende i off. sykehus, så lenge det ikke forstyrrer den pågående behandlingen.

I praksis er det kun de ressurssterke som kan få dette til, da den slags kompetanse ikke eksisterer innenfor det off. helsevesen

Lier Venstre har programfestet at vi vil arbeide for en etablering av et helsetilbud liknende Humlegården og Vidarklinikken. Lier med sin landlige og sentrale beliggenhet, samt mye kompetanse i umiddelbar nærhet har et stort potensiale for å lykkes i en slik etablering. Vi har mulighet til å tilrettelegge for en hel befolkning av alvorlige syke og døende som ønsker denne medisinske behandlingen og omsorgen.

Politikere må ta tilbake styringen over norsk helsepolitikk og ikke overlate den til økonomer og byråkrater.

Høyskolesenteret og Papirbredden i Drammen ønsker å satse innenfor innovasjon og helse og ville være en perfekt samarbeidspartner. De har allerede fått innføring i ideen.

Mvh Nina E. Johnsen
90 95 78 67
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**