Kjære velger!

Venstres listekandidater til årets kommunevalg håper du benytter din rett til å stemme i år. Alternativet til et folkevalgt styre finner vi i land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nina Johnsen 2

Foto: Vidar Grundetjern

Lier venstre er mer opptatt av å ha et levende lokaldemokrati, enn at dere skal være være enige med oss i ett og alt. Vi håper innbyggerne i Lier finner de politikerne som fremmer et program som dere kan gi deres støtte til. For Venstre betyr et vitalt kommunestyre med involverte innbyggerne i alle beslutningsprosesser mye mer enn fine festtaler.

Lier Venstre er heller ikke opptatt av å forby alt vi ikke liker. For oss handler dette om toleranse.

Politisk aktivitet er ikke bare å legge stemmeseddelen i stemmeurnen, men å bry seg om at politikere opptrer ærlig, samt tilrettelegger for et mer rettferdig samfunn. Dette ansvaret trenger alle innbyggere å bli mer bevisste på.

For å lette din oppgave som samfunnsengasjert, vil Lier Venstre sørge for at kommunen opptrer rederlig og med stor grad av åpenhet og inkludering.

Til slutt ønsker vi å slå et slag for mangfoldet, fremtidsoptimisme og viljen til å investere i et bærekraftig miljø I DAG!

Godt valg, til dere alle!

Med vennlig hilsen Nina E. Johnsen, ordfører og førstekandidat for Venstre ved årets kommunevalg.
Tlf 90 95 78 67
e-post [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**