Kompetanseår for lærere

Oppdal Venstre vil utrede kompetanseår for lærere. Hva mener vi med det?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I programmet til Oppdal Venstre for kommende valgperiode står det at partiet vil fremme forslag om å utrede et kompetanseår for lærere. Hva er nå det for noe, spør du kanskje?
Venstre fremma forslag om kompetanseår for lærere hausten 2006 i Stortinget. Det fikk bare partiets egne stemmer. Ordninga går ut på at lærere etter et visst antall år-for eksempel sju år-kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i anna relevant arbeid. Opplegget er tenkt gjennomført som et spleiselag mellom kommune, fylke og stat. Kostnad ca. 3 mrd. kroner. Venstre har fremma forslaget i flere kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet med positiv tilslutning.
Hvorfor kompetanseår? Venstre mener lærerne er skolens viktigste ressurs. Kompetansen hos lærerne må stadig heves for at kvaliteten på undervisninga og læringsutbyttet hos elevene skal være god. Skal vi nå målet om en best mulig skole for alle må vi ha lærere som er motiverte, kompetente og trygge voksne. Voksne som har evner både til faglig utvikling hos elevene, og har evner til å rettlede barn og unge i deres personlige utvikling fram til gagns mennesker. Det siste er ikke minst viktig.
Det blir ei stor utfordring i norsk skole å skaffe nok lærere i framtida. Lærermangelen er ei kjent problemstilling gjennom synkende søknad til utdanningsinstitusjonene. Etter Venstres mening vil et kompetanseår for lærere også føre til å gjøre læreryrket mer attraktivt.
Hilsen
Odd Gunnar Jære Hoel
Leder Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**