Venstre-skred i Hedmark

I fylkestingsvalget er Venstre nå for første gang på landsgjennomsnittet og Hedmark er det fylket i landet der Venstre har hatt størst framgang siden stortingsvalget for to år siden – med fordobling i Fylkestinget, ny representasjon i Åsnes, Hamar og Åmot, sterk økning i Ringsaker, Stange, Trysil, Alvdal og Elverum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre i Hedmark er overbevist om at vi må et stykke tilbake i tid før 1971 for å finne maken til valg. Venstre har fått inn 22 representanter (+ 11) på rene lister i kommunevalget. I tillegg har vi fått inn minst én i Grue på felleslista og har inne venstresympatisør for Frie Velgere i Tolga. I Engerdal får Venstre inn noen på samlingslista.

Hedmark øker fra 1 til 2 repr. i Fylkestinget fra 2,9 til 5,3 %. I Innlandet har Hedmark nå gått forbi Oppland som “bare” fikk 5,0 % Venstre-stemmer.

Grønn politikk

Foto: A.Hovstø

Spesielt sterk var økning i kommunestyrene
Åsnes øker fra 0 til 3 repr. og fra 0 til 12,1 % oppslutning
Hamar øker fra 0 til 2 repr. og fra 1,4 til 4,3 % oppslutning
Åmot øker fra 0 til 1 repr. og fra 0 til 4,2 % oppslutning
Ringsaker øker fra 1 til 3 representanter og fra 3,2 til 8,0 % oppslutning
Stange øker fra 1 til 2 representanter og fra 2,6 til 5,9 %
Trysil øker fra 1 til 2 representanter og fra 5,6 til 7,3 %
Alvdal øker fra 3 til 4 representanter og fra 13,1 til 17,8 %
Elverum øker fra 3 til 4 representanter og fra 9,3 til 10,6 %
Kongsvinger beholder 1 representant og øker fra 2,3 til 3,1 %
Tynset beholder sin ene representant på tross av framgang fra 3,9 til 4,8 %
I Engerdal beholder felleslista Senterparti/Venstre sine 6 representanter med 41 % av stemmene, men taper ordføreren til Arbeiderpartiet

Graf mai

Foto: Tore Nilsen

Fylkesleder Erik Ringnes er inne med fornyet tillit av Line M Rustad i Fylkestinget med Stein Frøysang og Kine E L Kyllingstad som vararepresentanter.
Lars Petter Heggelund, Kjersti Damhaug og Peter Lund kommer inn som nye i kommunestyret i Åsnes.
Stein Frøysang tiltrer som ny representant og Mete Willas får en ny periode i Hamar.
Øystein Håkonsløkken blir ny representant i Åmot og tillit fra forsvarsmiljøet på Rena.
Morten Andersen som har sittet alene i kommunestyret får følge av Stein O Glimsdal og lokallagsleder Sjur Alhaug, begge nye i Ringsaker.
Mirjam Engelsjord tiltrer som ny representant og får rutinert følge av Erik Ringnes i Stange.
Per Jon Stengrundet gjør comeback som kommunestyremedlem og får følge av Unge Venstre mannen Pål Selsjord Bjørseth i Trysil.
Ola Eggset, får følge av Mali Hauen og Helen Kveberg Paaske i Alvdal.
Line M Rustad får følge av Tom Kristian Berger, Seynab Mohamud og Hanne M Henriksen i Venstre-bastionen Elverum.
Anne Rikvold Jess tiltrer som ny representant og erstatter Jørn Stenseth i Kongsvinger.
Caspar Schärer overtar for Christian Fr Steenland som Venstres representant i Tynset.
Dag Rønning sitter sammen med Marit Synnøve Hjemgård, Erling Hyllvang, Lars Erik Hyllvang, Mats Lund og Halvor Hansson i Engerdal samlingsliste Senterparti / Venstre.

(AHo 13-09-2007 11:45 GMT+8)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**