Venstrevind over Oppland

– Jeg er svært godt fornøyd med valgresultater, Vi fikk to representanter i fylkestinget, uttaler Bjørg S. Lien, leder i Oppland Venstre. Sanna Sarromaa og Eivind Brenna skal representere Venstre i fylkestinget de neste fire åra. Vi hadde en framgang på 2,1 % og har nå en oppslutning på 5%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa

Eivind Brenna

Eivind Brenna

– Vi er svært godt fornøyd med det gode valget i mange kommuner. Venste har hatt i inneværenede periode 17 kommunestyrerepresentanter, men nå har vi 24. Det gir gode muligheter til at vi får muligheten til gjennomslag.
Venstre har nå tre representanter i kommunestyret i Lillehammer og i Østre Toten. Vi har to i Nord Fron Ringebu Gjøvik Lunner Etnedal og Øystre Slidre. Vi har en i Lesja i Øyer Vestre Toten og Nord-Aurdal. I tillegg har vi to venstrerepresentanter i Vestre Slidre.

– Vi synes det er kjempemoro at de to nye kommunene Øyer og Nord-Fron kom inn i kommunestyrene. Det var et lite skår i gleden at vi falt ut av kommunestyret i Dovre, og at vi ikke har klart å komme inn i Gran og Søndre Land, avlutter Lien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**