Takk for støtten

Resultatet for Venstre er gledelig og jeg vil rette en takk til alle dere som har vært med på å vise at de liberale verdier er på frammarsj.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

V-logo med dekor

Lokalvalget er over og Venstres velgere er flere enn på mange tiår i Østfold. Venstre fikk økt oppslutning alle steder og er nå representert i fylkestinget og i 12 av de 14 kommunene vi stilte liste i. Vi økte antall mandater i 11 av kommunene. Det er dermed muligheter for mye god sosialliberal politikk de fire neste årene rundt omkring.

Du som stemte Venstre forventer at vi skal ta vår innflytelse seriøst og ikke misbruke den. Noen steder er Venstre på vippen mellom "blokkene". Det skal vi bruke til å få gjennomslag for valgløftene, ikke til egen vinning for enkeltpersoner.

Resultatet for Venstre er gledelig og jeg vil rette en takk til alle dere som har vært med på å vise at de liberale verdier er på frammarsj. Både dere som stemte og dere som synliggjorde for velgerne hva det liberale alternativet går ut på.

Jeg gleder meg til 2009. Nå skal vi jobbe for å vise resultater og sikte oss inn på det stortingsmandatet som så vidt glapp fra oss for to år siden.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**