Nesset Venstre er attende i kommunestyresalen

Nesset Venstre vil takke alle som har gjort ein innsats i valkampen.
Vi er og glade for den tilliten som velgarane viste oss. Det gjeld både dei som la Venstrelista i stemmeurna, og dei som gav våre kandidatar slengarar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre fekk 7,6 % av røystene, og det gjev oss
2 representantar i kommunestyret.
Det er Børge Rød og Hilde Toven som vert Venstre sine faste representantar.
I konstitueringa samarbeider Venstre med Høgre, Krf, Frp og Innbyggarlista.
Samarbeidet har fått ein lovande start.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**