Resultater fra kommunevalget

Her finner du oversikten over Venstres oppslutning i de ulike kommunene i Akershus. Du kan også se hvor mange kommunestyrerepresentanter Venstre har i din kommune i de neste fire åra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Asker 8,7% Mandater: 4 (+1)
Aurskog-Høland 3,9 % Mandater: 1 (+1)
Bærum 10,9 % Mandater: 6 (+3)
Eidsvoll 1,9 % Mandater: 1 (+1)
Enebakk 0 % – Ikke liste
Fet 2,9 % Mandater: 1
Frogn 16,9 % Mandater: 5 (+2)
Gjerdrum 11,4 % Mandater: 3 (+3)
Hurdal 16,8 % Mandater: 3 (+2)
Lørenskog 4,1 % Mandater: 2 (+1)
Nannestad 8,6 % Mandater: 3 (+1)
Nes 5,6 % Mandater: 2 (+1)
Nesodden 6,3 % Mandater: 2 (+1)
Nittedal 7,5 % Mandater: 2
Oppegård 7,2 % Mandater: 2
Rælingen 3,3 % Mandater: 1 (+1)
Skedsmo 3,8 % Mandater: 2 (+1)
Ski 5,5 % Mandater: 2
Sørum 3,1 % Mandater: 1 (+1)
Ullensaker 3 % Mandater: 1
Vestby 6,9 % Mandater: 3 (+2)
Ås 7,7 % Mandater 3 (+1)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**